Bảo vệ tài sản

Đối tượng phục vụ. – Tòa nhà, cao ốc – văn phòng. – Nhà máy, xí nghiệp, công trường, kho hàng. – Trung tâm thương mại, siêu thị, ngân hàng. – Trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng,… Mục đích. – Đảm bảo về An ninh – An toàn cho mọi hoạt động của khách hàng. – Tất cả mọi hành vi liên quan tới An ninh – An toàn đều được phát hiện ngăn chặn và xử lý […]