Close

Notice: The post_tag taxonomy does not have image support. in /var/www/vhosts/chilishop.net/7180/wp-content/plugins/taxonomy-images/taxonomy-images.php on line 1140

Notice: The post_tag taxonomy does not have image support. in /var/www/vhosts/chilishop.net/7180/wp-content/plugins/taxonomy-images/taxonomy-images.php on line 1140

Notice: The post_tag taxonomy does not have image support. in /var/www/vhosts/chilishop.net/7180/wp-content/plugins/taxonomy-images/taxonomy-images.php on line 1140

Mục tiêu

1

20/10/2016 admin Dịch vụ

Bảo vệ mục tiêu di động

Là bảo vệ cá nhân hay còn gọi là vệ sĩ Tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển. nội dung bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ và tài sản cá nhân kèm theo của người được bảo vệ. Sự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá và tiền bạc trên đường di chuyển. Mục đích: Áp dụng nghiệp vụ để đưa ra các […]

bg-13

20/10/2016 admin Dịch vụ

Bảo vệ mục tiêu cố định

Mục tiêu bảo vệ và đặc điểm: thay đổi tùy theo đặc trưng riêng của mỗi công ty, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, bến bãi, khách sạn, trụ sở làm việc, ngân hàng, nhà ở, siêu thị, công trường… Yêu cầu: Dựa trên đặc điểm vị trí và tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế của từng công ty mà có các yêu cầu riêng cụ thể cho lực lượng bảo vệ. nhưng mục đích, yêu […]

Hotline 24/7: 1900 7179