Kỹ thuật sơ cứu người bất tỉnh mà mọi bảo vệ điều phải biết

Giữ bình tĩnh, và dùng tay lay nhẹ vai nạn nhân. Hỏi xem họ có ổn không. Chờ xem họ có phản ứng không. Nếu họ có phản ứng lại câu hỏi của bạn, hỏi xem họ có cần giúp đỡ không. Nếu câu trả lời là “Có”, hỏi xem họ muốn hỗ trợ gọi cấp cứu hay người thân không. Nếu họ trả lời là cần hỗ trợ y tế, hãy gọi ngay 115 và giúp chuyển họ ngay […]