Bảo vệ mục tiêu di động

Là bảo vệ cá nhân hay còn gọi là vệ sĩ Tháp tùng bảo vệ cá nhân tại nơi làm việc, nơi cư trú và trong hoạt động giao tiếp, di chuyển. nội dung bảo vệ chủ yếu là: tính mạng, sức khoẻ và tài sản cá nhân kèm theo của người được bảo vệ. Sự an ninh, an toàn tài sản, hàng hoá và tiền bạc trên đường di chuyển. Mục đích: Áp dụng nghiệp vụ để đưa ra các […]